ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletบรรยากาศภายในโรงเรียน
bulletหลักสูตรของโรงเรียน
bulletหลักสูตร MFEA
bulletProject Approach
bulletคณะผู้บริหาร
bulletกิจกรรมของเด็กๆ
bulletเวบบอร์ดคุยกันวันนี้
bulletข้อมูลจากเวบบอร์ดเก่า
bulletแผนที่ของโรงเรียน
bulletข้อมูลการสอบเข้าประถม ๑
bulletร่วมงานกับทางโรงเรียน
dot
dot
bulletKids and School-๕๒ [น.๑]
bulletKids and School-๕๒ [น.๒]
bulletZapp Same Same [ททบ.๕]
bulletMother wiith Love [ASTV]
bulletABC Project - ศูนย์คุณธรรม
bulletรายการโทรทัศน์ครู [ThaiPBS]
bulletTalk About Kids [รักลูกแชนแนล]
bulletนิตยสารบันทึกคุณแม่ [ต.ค.๕๕]
dot
dot
bulletกิจกรรมบริหารสมอง
bulletกิจกรรมวนเทียนนำสมาธิ
bulletกิจกรรม Sensori Motor
bulletกิจกรรม Plan-Do-Review
dot
dot
bulletหลักสูตรบ้านของเล่น
bulletหลักสูตรภาษาอังกฤษ (MFEA)
bulletกิจกรรมว่ายน้ำ
dot
dot
bulletอัลบั้มรูปของลูก
bulletปฏิทินโรงเรียน ปีกศ. ๒๕๕๗
bulletกิจกรรมประจำวัน
bulletตารางเรียนของลูก ปี กศ. ๒๕๕๗
bulletดาวน์โหลดเอกสารของโรงเรียน
dot
dot
bulletคอร์สกิจกรรมหลังเลิกเรียน
bulletคอร์สบ้านของเล่น
dot
dot
bulletบ้านของเล่นคืออะไร
bulletลักษณะการเรียนที่บ้านของเล่น
bulletเด็กๆจะได้อะไรจากการมาเรียนที่บ้านของเล่น
bulletวันเรียนและวันหยุด บ้านของเล่น (จรัญฯ๑๓) ปีการศึกษา ๒๕๕๗
dot

dot
dot
E-Mail:
Password:
Auto Log in :
bullet Lost Password    bullet Register
dot
dot
dot
bulletปฏิทินการทำงาน ปีกศ. ๒๕๕๖
bulletข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน


ดาวน์โหลด 

จากประสบการณ์และความมุ่งมั่นในการพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า ๓๓ ปี และทีมผู้บริหารและคุณครูที่มีความรู้ความชำนาญด้านการจัดการศึกษาในระดับอนุบาลโดยเฉพาะ โรงเรียนอนุบาลธีรานุรักษ์จึงมีเป้าหมายที่จะพัฒนาเด็กให้พร้อมทุกด้าน ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ควบคู่ไปกับการปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรัก ในศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมที่ดีงาม ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พศ. ๒๕๔๖

เด็กๆที่ ธีรานุรักษ์ จะได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยการบูรณาการสาระการเรียนรู้ในกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการและเทคนิคที่หลากหลาย ทันสมัย สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้และความแตกต่างระหว่างบุคคล ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งในด้านพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา ในที่สุด

ที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร.ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์ (ครูแอน) ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

  ข้อมูลล่าสุดที่ได้รับการปรับปรุง: กิจกรรมรวมใจปันรักปีที่ ๔ , นิทรรศการปิดโครงการของเด็กๆ, ทัศนศึกษาอุทยานผีเสื้อ, ทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาหญ้าแฝก, กิจกรรมหนึ่งวันในฟาร์มเกษตรอินทรีย์
     
 

จดหมายข่าวบ้านโรงเรียน:   เอกสาร PDF [ดาวน์โหลด Acrobat Reader]


» ปีการศึกษา ๒๕๕๙ [ฉบับที่ ๑/๒๕๕๙], [ฉบับที่ ๒/๒๕๕๙update!!!

» ปีการศึกษา ๒๕๕๘ [ฉบับที่ ๑/๒๕๕๘], [ฉบับที่ ๒/๒๕๕๘] ี
» ปีการศึกษา ๒๕๕๗   [ฉบับที่ ๑/๒๕๕๗], [ฉบับที่ ๒/๒๕๕๗],[ฉบับที่ ๓/๒๕๕๗],[ฉบับที่ ๔/๒๕๕๗]
» ปีการศึกษา ๒๕๕๖   [ฉบับที่ ๑-๒๕๕๖],[ฉบับที่ ๒-๒๕๕๖],[ฉบับที่ ๓-๒๕๕๖]
» 
ปีการศึกษา ๒๕๕๕   [
ฉบับที่ ๑-๒๕๕๕],[ฉบับที่ ๒-๒๕๕๕],[ฉบับที่ ๓-๒๕๕๕]

     
  » เทปรายการ Talk about kids [รักลูกแชนแนล] ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบวรรณกรรมเป็นฐาน [Literature based approach] ของโรงเรียน [ตอนที่ ๑],[ตอนที่ ๒],[ตอนที่ ๓], [ตอนที่ ๔]

 

 


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนอนุบาลธีรานุรักษ์และเนอร์สเซอรี่ และ บ้านของเล่น (สาขาจรัญสนิทวงศ์ 13)
15/110 ม.11 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13  ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์: 02 410-4544 , 02 410-4572 , 02 865-7311 , 02 865-7312 โทรสาร:02 865-7313 
อีเมล์: info@teeranurakschool.com , baankonglen@teeranurakschool.com;
GPS Location: Latitude 13 ° 44' 21.3" N , Longtitude 100 ° 27' 17.0" E

เปิดให้เยี่ยมชมโรงเรียน ทุกวันพุธในสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เริ่มเวลา 9.00น. กรุณาโทรนัดหมายเพื่อลงชื่อล่วงหน้า