กิจกรรมเล่นสนาม

สนามเด็กเล่นเป็นที่รวมของเด็ก ๆ ได้มาพบกันและเล่นกัน เป็นการสร้างสมรรถนะทางสังคมให้กับเด็ก ๆ ให้สามารถรู้จักอยู่ร่วมกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน มีน้ำใจ ช่วยเหลือกัน ช่วยส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการทั้งด้าน ร่างกาย กล้ามเนื้อ จิตใจ อารมณ์และรวมทั้งสมองในการคิดแก้ปัญหาของเด็ก ๆ

สนามเด็กเล่นของโรงเรียนอนุบาลธีรานุรักษ์ได้ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงสรีระของเด็ก และความหลากหลายในการเล่น ประกอบด้วยเครื่องเล่นปีนป่าย อุโมงค์มุดลอด ชิงช้า WATER WALL และ บ่อทราย

บ่อทราย ใช้ทรายทะเลสีขาวที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูง คัดขนาดฝุ่นต่างๆขนาดเล็กออก (ลดการฟุ้งกระจาย) มีความนุ่ม สะอาด ปลอดภัย และมีผ้าใบปิดคลุมทุกครั้งหลังจากเลิกใช้สนาม

Visitors: 181,875