กิจกรรมทัศนศึกษา

เด็กๆที่โรงเรียนอนุบาลธีรานุรักษ์จะได้ไปทัศนศึกษาเพื่อสืบค้นคำตอบที่ตนเองสงสัย ใน การเรียนการสอนแบบโครงการ (project approach) และ การเรียนการสอนแบบวรรณกรรมเป็นฐาน (literature based approach) ปีละ 2 ครั้ง สถานที่ในการพาเด็กๆไปทัศนศึกษาจะไม่ซ้ำกัน แตกต่างกันไปตามความสนใจของเด็กๆแต่ละห้อง

Visitors: 181,879