กิจกรรมประกอบอาหาร

ทุกๆเดือน เด็กๆที่อนุบาลธีรานุรักษ์ จะได้ทำกิจกรรม cooking  เมนูที่สอดคล้องกับเรื่องราวที่เด็กๆสนใจ ในห้องเรียน cooking ที่ออกแบบสำหรับเด็กเล็กโดยเฉพาะ เด็กๆจะได้ทำกิจกรรมประกอบอาหารโดยมีอุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรมคนละ 1 ชุด ทำทีละขั้นตอนไปพร้อมๆกับคุณครู และได้นำกลับไปรับประทานที่บ้านคนละ 1 กล่อง

นอกจากเด็กๆจะได้เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ต่างๆ และเรียนรู้คำศัพท์ในการเรียกสิ่งต่างๆแล้ว ยังได้เรียนรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ผ่านขั้นตอน ในการทำอาหารอีกด้วย

Visitors: 181,887