ข่าวประชาสัมพันธ์บ้านของเล่น (จรัญฯ13)

- บ้านของเล่น (จรัญฯ13) จัดการเรียนการสอนตามปกติในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 และ หยุดเรียนในวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 เนื่องจากเป็นวันหยุดยาวตามประกาศของรัฐบาล ให้เด็กๆกลับมาเรียนตามปกติในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 : ประกาศวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

- วันเสาร์ที 26 ธันวาคม 2563 บ้านของเล่น (จรัญฯ13) มีกำหนดจัดกิจกรรมปีใหม่ให้กับเด็กๆ ขอความร่วมมือผู้ปกครองเตรียมของขวัญจับฉลากมูลค่าไม่ต่ำกว่า 200 บาท ให้เด็กๆร่วมจับฉลากกับเพื่อนๆ โดยนำมามอบให้คุณครูในเช้าวันที่ 26 ธันวาคม 2563: ประกาศวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

- บ้านของเล่น (จรัญฯ13) หยุดเรียนในวันเสาร์ที่ 2 และ 9 มกราคม 2564 เนื่องในวันหยุดเทศกาลปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ให้เด็กๆกลับมาเรียนตามปกติในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564: ประกาศวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563

Visitors: 5,655