ข่าวประชาสัมพันธ์บ้านของเล่น (จรัญฯ13)

- จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บ้านของเล่น (จรัญฯ13) ขอหยุดเรียนในวันเสาร์ที่ 2 และ 9 มกราคม 2564 เนื่องในวันหยุดเทศกาลปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ และขอประกาศหยุดเรียนในวันเสาร์ที่ 16,23 และ 30 มกราคม 2563 เนื่องจากเหตุพิเศษ สำหรับวันสอนชดเชยทางบ้านของเล่น (จรัญฯ13) จะประกาศให้ทราบภายหลัง: ประกาศวันที่ 3 มกราคม 2564

 

Visitors: 19,316