ข่าวประชาสัมพันธ์บ้านของเล่น (จรัญฯ13)

- เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการระบาดรุนแรงหลายพื้นที่ในประเทศไทย บ้านของเล่น (จรัญฯ13) ขอประกาศ เลื่อนการเปิดเรียนคอร์สปีการศึกษา 2564 จากเดิมวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 เป็นวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 เพื่อลดความเสี่ยงและลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ : ประกาศวันที่ 1 พฤษภาคม 2564

Visitors: 105,656