ข่าวประชาสัมพันธ์บ้านของเล่น (จรัญฯ13)

- บ้านของเล่น (จรัญฯ13) เปิดเรียนวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 และมีกำหนดจัดการเรียนการสอนชดเชยให้ครบตามหลักสูตร ตามวันต่อไปนี้ (1) วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 (วันมาฆบูชา) (2) วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 (วันจักรี) (3) วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 (4) วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 และมีกำหนดเรียนวันสุดท้ายในวันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564: ประกาศวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

- บ้านของเล่น (จรัญฯ13) เปิดให้ผู้สนใจนำบุตรหลานมาทดลองเรียนสำหรับคอร์สปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 หรือวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 ดูรายละเอียดการลงทะเบียนได้ที่นี่ https://www.facebook.com/events/179901770295721/ : ประกาศวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

- ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนระดับ 3 เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน ZOOM เพื่อรับทราบผลการทดสอบครั้งที่ 4 ของเด็กๆในวันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 14:00-15:00 น.: ประกาศวันที่ 1 เมษายน 2564

- ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนระดับ 1 เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน ZOOM เพื่อรับทราบผลการประเมินพัฒนาการครั้งที่ 4 ของเด็กๆในวันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 14:00-15:00 น.: ประกาศวันที่ 1 เมษายน 2564

- บ้านของเล่น (จรัญฯ13) คอร์สปี 2564 มีกำหนดเปิดเรียนวันแรกวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 : ประกาศวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

Visitors: 34,516