ข่าวประชาสัมพันธ์อนุบาลธีรานุรักษ์

 - เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มลดลงและกำลังขับเคลื่อนไปสู่การเป็นโรคประจำถิ่น โรงเรียนอนุบาลธีรานุรักษ์ ขอประกาศ เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565 ในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ : ประกาศวันที่ 1 พฤษภาคม 2565

Visitors: 142,299