ข่าวประชาสัมพันธ์อนุบาลธีรานุรักษ์

- โรงเรียนกำหนดเปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยให้เข้าเรียน 8:00 น. เลิกเรียน 15:00 น. ทุกระดับชั้น และได้พิจารณาเรื่องการจัดการเรียนการสอนชดเชย โดยเลื่อนกำหนดวันเรียนวันสุดท้ายของภาคเรียนที่ 2 จากเดิม คือ วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เป็นวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 : ประกาศวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

- โรงเรียนหยุดเรียนวันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 เนื่องในวันจักรี และวันจันทร์ที่ 12 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ให้เด็กๆกลับมาเรียนตามปกติในวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 : ประกาศวันที่ 1 เมษายน 2564

- ขอเชิญผู้ปกครองร่วมกิจกรรม OPEN HOUSE ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อรับ PORTFOLIO และพูดคุยเกี่ยวกับพัฒนาการของลูกกับครูประจำชั้นได้ใน วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564 (เวลา 9:00-12:00 น. ชั้นเตรียมอนุบาล) (เวลา 13:00-16:00 น. ชั้นอนุบาล 1) และ วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 (เวลา 9:00-12:00 น. ชั้นอนุบาล 2) (เวลา 13:00-16:00 น. ชั้นอนุบาล 3): ประกาศวันที่ 1 เมษายน 2564

- ในเดือนเมษายน 2564 มีกิจกรรมร้านศูนย์บาท สำหรับเด็กๆชั้นเตรียมอนุบาล ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 และกิจกรรมตักบาตรบ้านธรรมะ สำหรับนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล 3 ใันวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 : ประกาศวันที่ 1 เมษายน 2564

- ขอเชิญเด็กๆร่วมกิจกรรมปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 ขอความร่วมมือเด็กๆแต่งกายใน Theme "สงกรานต์สีสัน" โดยในวันดังกล่าวเด็กๆเลิกเรียนตามปกติ: ประกาศวันที่ 1 เมษายน 2564

- ทางโรงเรียนงดจัดกิจกรรมแคมป์ปิดเทอมในปีการศึกษา 2563 โดยมีกำหนดเปิดเรียนในปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564: ประกาศวันที่ 1 เมษายน 2564

 

 

Visitors: 45,918