ข่าวประชาสัมพันธ์อนุบาลธีรานุรักษ์

- กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563  : ประกาศวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

- ทางโรงเรียนเปิดให้ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ผู้สนใจสามารถลงชื่อเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ https://www.facebook.com/events/387240265848640/ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

Visitors: 5,666