กิจกรรม Sensory Motor

กิจกรรม sensory motor เป็นกิจกรรมที่พัฒนากล้ามเมื้อมัดใหญ่ ฝึกการรอคอย และการเล่นตามกติกาที่กำหนด เด็กๆจะได้รับภารกิจให้เคลื่อนที่โดยการ กลิ้ง คืบ คลาน มุด ลอด หรือ กระโดด ผ่านเครื่องกีดขวางต่าง ๆ ที่ครูจัดเตรียมไว้ให้อย่างหลากหลาย

Visitors: 184,324