กิจกรรม Cleanup Day

ทางโรงเรียนได้จัด กิจกรรม Clean Up Day เป็นประจำในช่วงกลางภาคเรียน และช่วงปลายภาคเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เรียนรู้การดูแลทำความสะอาดของใช้ส่วนตัว ได้แก่ แก้วน้ำ แปรงสีฟัน รองเท้าแตะ ของเล่นและอุปกรณ์ในห้องเรียน ซึ่งจะส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีให้แก่เด็กๆเกี่ยวกับการดูแลรักษาของใช้ ใช้อย่างทะนุถนอม ไม่ทิ้งขว้าง

Visitors: 184,313