กิจกรรมร้านศูนย์บาท

ทุกเดือนเด็กๆจะได้นำขวดพลาสติก หรือ แกนกระดาษทิชชู่ ที่ได้ช่วยกันคัดแยกกับผู้ปกครองที่บ้านมาแลกเครื่องเขียน ของใช้ หรือ นม ณ ร้านศูนย์บาทของโรงเรียน เด็กๆได้เรียนรู้ว่าขยะมีมูลค่าถ้าเราคัดแยกขยะ ซึ่งเป็นปลูกฝังแนวคิดการรักษาสิ่งแวดล้อมที่เริ่มได้ง่ายๆจากที่บ้านและตัวเอง

Visitors: 181,875