กิจกรรมรวมใจปันรัก

กิจกรรมรวมใจปันรัก มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เด็กๆได้รู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักมอบความสุขให้กับผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน และได้มีโอกาสเข้าวัดได้ทำบุญไหว้พระกับคุณพ่อคุณแม่ในวันหยุด 

ในช่วงวันเด็กของทุกๆปี ทางโรงเรียนอนุบาลธีรานุรักษ์ได้เป็นส่วนหนึ่ง ร่วมกับญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา และโรงเรียนอาสาสมัคร ในการจัดกิจกรรมให้เด็กในชุมชนรอบๆวัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก จ.นครปฐม ในงานประจำปีของทางวัด โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองของโรงเรียนในการสนับสนุนของรางวัลอย่างต่อเนื่องทุกๆปี และในวันงานผู้ปกครองและเด็กๆยังได้แวะเวียนไปที่เต๊นท์ของโรงเรียนเพื่อร่วมแบ่งปันความสุขให้ผู้อื่นอีกด้วย


             

Visitors: 181,884