กิจกรรมภูมิใจได้เรียนรู้

ในช่วงสุดท้ายของการเรียนรู้จาก การเรียนการสอนแบบวรรณกรรมเป็นฐาน [Literature Based Approach] และ การเรียนการสอนแบบโครงการ [Project Approach] เด็กๆทุกคนจะได้ออกมานำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้หน้าชั้นเรียน ทั้งในรูปแบบการนำเสนอชาร์ตและแผนภูมิต่างๆ การเล่าเรื่องประกอบสื่ออุปกรณ์ การสาธิตกิจกรรมต่างๆที่ได้ทำกันมา หรือแม้กระทั่งการเล่านิทานที่ช่วยกันแต่งขึ้น โดยมีผู้ปกครองมาร่วมให้กำลังใจที่โรงเรียน ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความประทับใจทุกครั้ง

Visitors: 181,883