กิจกรรมตักบาตรบ้านธรรมะ

ทางโรงเรียนได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก จ.นครปฐม ที่ได้กรุณารับกิจนิมนต์มารับบาตรและแสดงธรรม ให้เด็กๆที่โรงเรียนอนุบาลธีรานุรักษ์ ในวันศุกร์สุดท้ายของทุกๆเดือน เด็กๆได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ และ ได้สนุกสนานกับนิทานธรรม ที่พระอาจารย์นำมาเล่าให้เด็กๆได้ฟังกันทุกๆเดือน 

Visitors: 184,324