กิจกรรมการเล่นลูสพาร์ท

การเล่นลูสพาร์ท (Loose parts Play) คือ การเล่นกับวัสดุ สิ่งของ ชิ้นส่วนต่าง ๆ ทั้งที่เป็นของจากธรรมชาติ หรือเป็นสิ่งของที่มีอยู่แล้วในครัวเรือน เป็นของที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้ว วัสดุลูสพาร์ทเป็นวัสดุปลายเปิด หาได้ง่ายรอบตัวเด็ก สสามารถเคลื่อนย้าย ถอดออก และนำมาต่อ ติด ประกอบเล่นด้วยกันได้อย่างไม่มีข้อจำกัด มีขนาดใหญ่กว่าหรือพอดีกับตัวเด็กเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือและวางแผนเคลื่อนย้ายวัสดุ  เพื่อส่งเสริมการเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี

Visitors: 181,879