ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletบรรยากาศภายในโรงเรียน
bulletหลักสูตรของโรงเรียน
bulletหลักสูตร MFEA
bulletProject Approach
bulletคณะผู้บริหาร
bulletกิจกรรมของเด็กๆ
bulletเวบบอร์ดคุยกันวันนี้
bulletข้อมูลจากเวบบอร์ดเก่า
bulletแผนที่ของโรงเรียน
bulletข้อมูลการสอบเข้าประถม ๑
bulletร่วมงานกับทางโรงเรียน
dot
dot
bulletKids and School-๕๒ [น.๑]
bulletKids and School-๕๒ [น.๒]
bulletZapp Same Same [ททบ.๕]
bulletMother wiith Love [ASTV]
bulletABC Project - ศูนย์คุณธรรม
bulletรายการโทรทัศน์ครู [ThaiPBS]
bulletTalk About Kids [รักลูกแชนแนล]
bulletนิตยสารบันทึกคุณแม่ [ต.ค.๕๕]
dot
dot
bulletกิจกรรมบริหารสมอง
bulletกิจกรรมวนเทียนนำสมาธิ
bulletกิจกรรม Sensori Motor
bulletกิจกรรม Plan-Do-Review
dot
dot
bulletหลักสูตรบ้านของเล่น
bulletหลักสูตรภาษาอังกฤษ (MFEA)
bulletกิจกรรมว่ายน้ำ
dot
dot
bulletอัลบั้มรูปของลูก
bulletปฏิทินโรงเรียน ปีกศ. 2562
bulletกิจกรรมประจำวัน
bulletตารางเรียนของลูก ปี กศ. 2562
bulletดาวน์โหลดเอกสารของโรงเรียน
dot
dot
bulletคอร์สกิจกรรมหลังเลิกเรียน
bulletคอร์สบ้านของเล่น
dot
dot
bulletบ้านของเล่นคืออะไร
bulletลักษณะการเรียนที่บ้านของเล่น
bulletเด็กๆจะได้อะไรจากการมาเรียนที่บ้านของเล่น
bulletวันเรียนและวันหยุด บ้านของเล่น (จรัญฯ13) ปีการศึกษา 2562
dot

dot
dot
E-Mail:
Password:
Auto Log in :
bullet Lost Password    bullet Register
dot
dot
dot
bulletปฏิทินการทำงาน ปีกศ. ๒๕๕๖
bulletข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน


ดาวน์โหลด


หลักสูตรพัฒนาสมองลูกด้วยของเล่น (คอร์สวันธรรมดา)

โรงเรียนได้นำวิธีการสอนแบบบ้านของเล่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมให้เด็กๆ เพื่อส่งเสริมทักษะในการรู้หนังสือ (คณิต และภาษา) ซึ่งเนื้อหาจะมีความแตกต่างหลักสูตรบ้านของเล่นที่เปิดสอนวันเสาร์ ที่จะเน้นการสอนเชาวน์  แต่จะใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบเดียวกัน คือ ให้เด็กๆได้เรียนรู้เนื้อหาต่างๆผ่านของเล่น ภายใต้การใช้คำถามกระตุ้นให้เด็กคิดจากครูผู้มีประสบการณ์

เนื้อหาส่วนใหญ่จะเรียงจากง่ายไปยากเพื่อไม่ให้เด็กรู้สึกเบื่อหรือท้อแท้ ไม่ว่าจะเป็น การฝึกจำตัวอักษร พยัญชนะ ตัวเลข จำนวนและการดำเนินการ การอ่าน เป็นต้น ซึ่งทางโรงเรียนได้นำของเล่นทั้งในและต่างประเทศ สื่อการเรียนการสอน เทคนิควิธีสอน จากคอร์สวันเสาร์มาใช้สอนเด็กๆที่โรงเรียนในวันธรรมดาด้วย โดยจะแบ่งเด็กเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 8-10 คน 

 

 

เด็กๆจะได้อะไรในการเรียนแบบบ้านของเล่น

- เป็นการฝึกความพร้อมด้านต่างๆให้แก่เด็ก ใช้ของเล่นเป็นสื่อหลัก ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ไว้ให้พร้อมตามวัตถุประสงค์ของบทเรียน ในรูปแบบเดียวกับคอร์สบ้านของเล่นในวันเสาร์

- การเรียนแบบบ้านของเล่นจะทำให้เด็กได้รับการฝึกความพร้อมในด้าน ความสังเกตละเอียดลออ ความจำอย่างมีหลัก ความคิดอย่างมีเหตุผล คิดต่อเนื่อง คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ โดยอาศัยความสังเกต ความเข้าใจ และความจำเป็นหลัก รวมทั้งฝึกตาและมือให้สัมพันธ์กัน ฝึกความมั่นใจในตนเอง ฝึกความกล้าตัดสินใจ และกล้าแสดงออก

 

 

ลักษณะการเรียน

การเรียนหลักสูตรบ้านของเล่น ในวันธรรมดา จะแบ่งเด็กเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 8-10 คน ต่อครู 1 คน โดยแบ่งกลุ่มตามความสามารถของเด็กแต่ละคนเป็นหลัก เพื่อให้การเรียนการสอนสามารถพัฒนาตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน และสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็ก คือ  การเล่น  เด็กๆจะได้เล่นของเล่นที่หลากหลาย และคัดคุณภาพแล้ว  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  รวมทั้งสื่อและอุปกรณ์การเรียนต่างๆ  ที่จัดเตรียมไว้ให้ พร้อมตามวัตถุประสงค์ของบทเรียน  เมื่อเด็กๆเรียนด้วยใจรัก  เด็กๆ ก็พร้อมที่จะเปิดรับ และเรียนด้วยความเข้าใจอย่างสนุกสนาน

 หลักสูตรบ้านของเล่นที่บรรจุในวันธรรมดาที่โรงเรียน ต่างกับหลักสูตรบ้านของเล่นวันเสาร์อย่างไร ?

ตอบ: หลักสูตร เทคนิควิธีสอน ของเล่น เหมือนกัน และสอนโดยครูประจำชั้นที่สอนอยู่ในคอร์สบ้านของเล่นวันเสาร์ครับ

ต่างกันตรงที่เนื้อหาที่น้องเรียนที่ในวันเสาร์จะเน้นเชาวน์ แต่วันธรรมดาจะเน้นเรื่องการรู้หนังสือ (คณิต และภาษา) และต่างกันตรงจำนวนนักเรียนต่อกลุ่มซึ่งไม่สามารถจัดเป็นกลุ่มเล็กแบบวันเสาร์ได้ แต่ก็จะอยู่ที่ประมาณ 8-10คน ซึ่งก็ยังถือว่าไม่มาก ทำให้คุณครูก็จะสามารถจัดกิจกรรมให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมในการเรียนกันทุกคนครับ

 

 

 
เกี่ยวกับโรงเรียน

หลักสูตรของโรงเรียน article
Project Approach ที่ธีรานุรักษ์ article
คณะผู้บริหาร article
ปรัชญา คำขวัญ และ วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา article
หลักสูตร My First English Adventure
กิจกรรมว่ายน้ำ
กิจกรรมประจำวัน article
กิจกรรมหลังเลิกเรียน ปีการศึกษา 2562
ตารางกิจกรรมปีการศึกษา 2562 (For Member) article
แผนที่ของโรงเรียน article
ปฏิทินการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562 (For Member)
ปฏิทินตักบาตร-บ้านธรรมะ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนอนุบาลธีรานุรักษ์และเนอร์สเซอรี่ และ บ้านของเล่น (สาขาจรัญสนิทวงศ์ 13)
15/110 ม.11 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13  ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์: 02 410-4544 , 02 410-4572 , 02 865-7311 , 02 865-7312 โทรสาร:02 865-7313 
อีเมล์: info@teeranurakschool.com , baankonglen@teeranurakschool.com;
GPS Location: Latitude 13 ° 44' 21.3" N , Longtitude 100 ° 27' 17.0" E

เปิดให้เยี่ยมชมโรงเรียน ทุกวันพุธในสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เริ่มเวลา 9.00น. กรุณาโทรนัดหมายเพื่อลงชื่อล่วงหน้า