ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletบรรยากาศภายในโรงเรียน
bulletหลักสูตรของโรงเรียน
bulletหลักสูตร MFEA
bulletProject Approach
bulletคณะผู้บริหาร
bulletกิจกรรมของเด็กๆ
bulletเวบบอร์ดคุยกันวันนี้
bulletข้อมูลจากเวบบอร์ดเก่า
bulletแผนที่ของโรงเรียน
bulletข้อมูลการสอบเข้าประถม ๑
bulletร่วมงานกับทางโรงเรียน
dot
dot
bulletKids and School-๕๒ [น.๑]
bulletKids and School-๕๒ [น.๒]
bulletZapp Same Same [ททบ.๕]
bulletMother wiith Love [ASTV]
bulletABC Project - ศูนย์คุณธรรม
bulletรายการโทรทัศน์ครู [ThaiPBS]
bulletTalk About Kids [รักลูกแชนแนล]
bulletนิตยสารบันทึกคุณแม่ [ต.ค.๕๕]
dot
dot
bulletกิจกรรมบริหารสมอง
bulletกิจกรรมวนเทียนนำสมาธิ
bulletกิจกรรม Sensori Motor
bulletกิจกรรม Plan-Do-Review
dot
dot
bulletหลักสูตรบ้านของเล่น
bulletหลักสูตรภาษาอังกฤษ (MFEA)
bulletกิจกรรมว่ายน้ำ
dot
dot
bulletอัลบั้มรูปของลูก
bulletปฏิทินโรงเรียน ปีกศ. 2562
bulletกิจกรรมประจำวัน
bulletตารางเรียนของลูก ปี กศ. 2562
bulletดาวน์โหลดเอกสารของโรงเรียน
dot
dot
bulletคอร์สกิจกรรมหลังเลิกเรียน
bulletคอร์สบ้านของเล่น
dot
dot
bulletบ้านของเล่นคืออะไร
bulletลักษณะการเรียนที่บ้านของเล่น
bulletเด็กๆจะได้อะไรจากการมาเรียนที่บ้านของเล่น
bulletวันเรียนและวันหยุด บ้านของเล่น (จรัญฯ13) ปีการศึกษา 2562
dot

dot
dot
E-Mail:
Password:
Auto Log in :
bullet Lost Password    bullet Register
dot
dot
dot
bulletปฏิทินการทำงาน ปีกศ. ๒๕๕๖
bulletข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน


ดาวน์โหลด


» ตัวอย่างการเรียนแบบโครงการ: โครงการยาหม่อง, โครงการเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์, โครงการน้ำยาล้างจาน, โครงการขนมลูกชุบ , โครงการเสื้อ

 

 

Project Approach ที่ธีรานุรักษ์ article

 

โรงเรียนอนุบาลธีรานุรักษ์ได้นำเอานวัตกรรมการสอนที่เรียกว่า การเรียนการสอนแบบโครงการ Project Approach เข้ามาใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ อีกทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนศึกษาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลุ่มลึก ศึกษาลงไปในรายละเอียดของเรื่องนั้นๆ จนพบคำตอบที่ต้องการ เรื่องที่นักเรียนศึกษานั้นเป็นเรื่องที่นักเรียนเป็นผู้ตัดสินใจเลือกเองตามความสนใจ

เรื่องที่ศึกษาเป็นประเด็นที่นักเรียนตั้งคำถามขึ้นมาเอง ทำให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงกับเรื่องที่ศึกษานั้น ในการศึกษาจะใช้ระยะเวลาที่ยาวเพียงพอที่จะให้นักเรียนได้ค้นพบคำตอบ เมื่อนักเรียนค้นพบคำตอบแล้วจะนำความรู้นั้นมานำเสนอในรูปของงานที่นักเรียนเลือกเองอาจจะเป็นงานเขียน งานวาดภาพระบายสี การสร้างแบบจำลอง การทำหนังสือ หรือรูปแบบอื่นๆเพื่อนำเสนอต่อเพื่อนๆและคนอื่นๆ อันจะแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของกระบวนการศึกษาของตน


กระบวนการการเรียนการสอน

การสอนแบบโครงการเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นสูงมาก แต่ก็มีขั้นตอนในการสอนที่ชัดเจน ตลอดโครงการหนึ่งใดๆที่นักเรียนเลือกทำจะใช้เวลาในการทำโครงการ วันละ 50-70 นาที ตลอดโครงการบางทีอาจจะใช้เวลา 1 สัปดาห์ หรือ 3 สัปดาห์ หรือ 4 สัปดาห์ หรือ 3 เดือน ขึ้นอยู่กับหัวข้อโครงการที่นักเรียนเลือกและขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่นักเรียนเลือกปฏิบัติเพื่อค้นหาคำตอบและนำเสนอผลการศึกษาในครั้งนั้น ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนแบบโครงการมี 3 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ


 

ขั้นที่ 1เริ่มต้นโครงการ

ขั้นนี้เป็นการทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนที่มีเกี่ยวกับหัวข้อของโครงการแล้วแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้นั้นแก่นักเรียนคนอื่นๆ และเป็นการสร้างความสนใจใคร่รู้เกี่ยวกับหัวข้อโครงการในรายละเอียดลึกลงไป
ขั้นที่ 2 พัฒนาโครงการ

ในขั้นนี้นักเรียนจะได้ทำงานภายใต้การดูแลแนะนำของครู เป็นทั้งการทำงานเดี่ยว งานกลุ่มเล็กๆของคนที่มีความสนใจตรงกันหรือกลุ่มใหญ่ งานที่ทำเป็นการนำเสนอการเรียนรู้ที่เป็นผลของการศึกษาหาคำตอบตามคำถามในขั้นที่ 1 โดยแสดงออกในรูปของการสร้างสิ่งต่างๆ งานศิลปะ การเล่นสมมุติ และเป็นขั้นที่นักเรียนจะได้ออกไปศึกษาข้อเท็จจริงโดยการมีประสบการณ์ตรง
ขั้นที่ 3 รวบรวมสรุป

ขั้นนี้ครูจัดเตรียมสถานะการณ์เพื่อรวบรวมผลการศึกษาตามโครงการจัดนำเสนอแก่คนอื่นๆ เช่น นักเรียนในชั้นเรียนอื่นๆ บุคลากรในโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง“ วัยอนุบาลและประถมศึกษาเป็นวัยที่เด็กๆได้มาใช้ชีวิตในโรงเรียนเป็นครั้งแรก …

อยากเห็นเด็กๆมีความสุขกับการเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัว

อยากเห็นเด็กๆเป็นคนคิดเก่งคิดเป็น อยากเห็นเด็กๆเป็นคนดี อยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

อยากให้เด็กๆรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าให้พวกเขารู้สึกว่าการเรียนรู้เป็นเรื่องของความสุข สนุกสนาน และอยากเรียนรู้อย่างไม่จบไม่สิ้น


 Name
Telephone
E-Mail
Topic
Descriptionเกี่ยวกับโรงเรียน

หลักสูตรของโรงเรียน article
คณะผู้บริหาร article
ปรัชญา คำขวัญ และ วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา article
หลักสูตร My First English Adventure
หลักสูตรพัฒนาสมองลูกด้วยของเล่น (คอร์สวันธรรมดา)
กิจกรรมว่ายน้ำ
กิจกรรมประจำวัน article
กิจกรรมหลังเลิกเรียน ปีการศึกษา 2562
ตารางกิจกรรมปีการศึกษา 2562 (For Member) article
แผนที่ของโรงเรียน article
ปฏิทินการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562 (For Member)
ปฏิทินตักบาตร-บ้านธรรมะ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนอนุบาลธีรานุรักษ์และเนอร์สเซอรี่ และ บ้านของเล่น (สาขาจรัญสนิทวงศ์ 13)
15/110 ม.11 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13  ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์: 02 410-4544 , 02 410-4572 , 02 865-7311 , 02 865-7312 โทรสาร:02 865-7313 
อีเมล์: info@teeranurakschool.com , baankonglen@teeranurakschool.com;
GPS Location: Latitude 13 ° 44' 21.3" N , Longtitude 100 ° 27' 17.0" E

เปิดให้เยี่ยมชมโรงเรียน ทุกวันพุธในสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เริ่มเวลา 9.00น. กรุณาโทรนัดหมายเพื่อลงชื่อล่วงหน้า