ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletบรรยากาศภายในโรงเรียน
bulletหลักสูตรของโรงเรียน
bulletหลักสูตร MFEA
bulletProject Approach
bulletคณะผู้บริหาร
bulletกิจกรรมของเด็กๆ
bulletเวบบอร์ดคุยกันวันนี้
bulletข้อมูลจากเวบบอร์ดเก่า
bulletแผนที่ของโรงเรียน
bulletข้อมูลการสอบเข้าประถม ๑
bulletร่วมงานกับทางโรงเรียน
dot
dot
bulletKids and School-๕๒ [น.๑]
bulletKids and School-๕๒ [น.๒]
bulletZapp Same Same [ททบ.๕]
bulletMother wiith Love [ASTV]
bulletABC Project - ศูนย์คุณธรรม
bulletรายการโทรทัศน์ครู [ThaiPBS]
bulletTalk About Kids [รักลูกแชนแนล]
bulletนิตยสารบันทึกคุณแม่ [ต.ค.๕๕]
dot
dot
bulletกิจกรรมบริหารสมอง
bulletกิจกรรมวนเทียนนำสมาธิ
bulletกิจกรรม Sensori Motor
bulletกิจกรรม Plan-Do-Review
dot
dot
bulletหลักสูตรบ้านของเล่น
bulletหลักสูตรภาษาอังกฤษ (MFEA)
bulletกิจกรรมว่ายน้ำ
dot
dot
bulletอัลบั้มรูปของลูก
bulletปฏิทินโรงเรียน ปีกศ. 2562
bulletกิจกรรมประจำวัน
bulletตารางเรียนของลูก ปี กศ. 2562
bulletดาวน์โหลดเอกสารของโรงเรียน
dot
dot
bulletคอร์สกิจกรรมหลังเลิกเรียน
bulletคอร์สบ้านของเล่น
dot
dot
bulletบ้านของเล่นคืออะไร
bulletลักษณะการเรียนที่บ้านของเล่น
bulletเด็กๆจะได้อะไรจากการมาเรียนที่บ้านของเล่น
bulletวันเรียนและวันหยุด บ้านของเล่น (จรัญฯ13) ปีการศึกษา 2562
dot

dot
dot
E-Mail:
Password:
Auto Log in :
bullet Lost Password    bullet Register
dot
dot
dot
bulletปฏิทินการทำงาน ปีกศ. ๒๕๕๖
bulletข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน


ดาวน์โหลด


กิจกรรมที่บ้านของเล่น (จรัญฯ ๑๓) article

บ้านของเล่น จะแบ่งเด็กเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๒-๔ คน ต่อครู ๑ คน โดยแบ่งกลุ่มตามความสามารถของเด็กแต่ละคนเป็นหลัก ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอ เพื่อให้การเรียนการสอนสามารถพัฒนาตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน และสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็ก คือ  การเล่น  เด็กๆที่บ้านของเล่นจะได้เล่นของเล่นที่หลากหลาย และคัดคุณภาพแล้ว  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  รวมทั้งสื่อและอุปกรณ์การเรียนต่างๆ  ที่จัดเตรียมไว้ให้ พร้อมตามวัตถุประสงค์ของบทเรียน  เมื่อเด็กๆเรียนด้วยใจรัก  เด็กๆ ก็พร้อมที่จะเปิดรับ และเรียนด้วยความเข้าใจอย่างสนุกสนาน

 


การแบ่งกลุ่มเด็ก

 

- เด็กที่มีความพร้อมมากหรือเรียนรู้ได้เร็ว ก็จะอยู่กลุ่มเดียวกัน เพื่อให้การเรียนการสอนเพิ่มระดับความยากขึ้นได้ เช่น แบบฝึกหัดยากขึ้น จำนวนแบบฝึกหัดมากขึ้นขั้นตอนซับซ้อนขึ้น เป็นต้น

- เด็กที่มีความพร้อมระดับกลาง ก็จะอยู่กลุ่มเดียวกัน โดยเรียนเนื้อหาเช่นเดียวกับ เด็กที่มีความพร้อมมาก แต่ขั้นตอนการอธิบายของครูจะต้องค่อยเป็นค่อยไปทีละขั้นตอนอย่างช้าๆ

- เด็กที่มีความพร้อมค่อนข้าน้อย หรือเด็กอายุน้อยก็จะอยู่กลุ่มเดียวกัน โดยจะเรียนอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทีละขั้นตอน หรือเน้นการฝึกทักษะการสังเกตมากขึ้น แทนบางเรื่องที่มี เนื้อหาซับซ้อนเกินวัยของเด็ก

 

ฉะนั้นเด็กที่มีความพร้อมจะไม่รู้สึกเบื่อ หรือว่าง่ายเกินไป และเด็กที่มีความพร้อมน้อยกว่าก็จะภูมิใจเมื่อ ทำงานสำเร็จ ไม่หมดกำลังใจหรือท้อแท้

 

ลักษณะการเรียนที่บ้านของเล่น

 

 

การเรียน บ้านของเล่น แบ่งกิจกรรมที่ให้เด็กเรียนรู้ ครั้งละ ๕ กิจกรรม โดยเป็นเนื้อหาเพื่อฝึกความพร้อม ๔ กิจกรรม เด็กแต่ละกลุ่มจะทำกิจกรรมที่ ๑,๒,๓ และ ๔ ทีละกิจกรรมหมุนเวียนกันไป (ครูคนหนึ่งรับผิดชอบกิจกรรมหนึ่ง เด็กๆจะได้เวียนไปเรียนกับครู ๔ คน ในแต่ละครั้ง) และอีก ๑ กิจกรรม เพื่อฝึกทักษะในการฟัง โดยเป็นนิทานหรือศิลปะสลับกันไป ซึ่งจะมีแบบฝึกหัดจากนิทาน หรือศิลปะจากนิทาน
 

 

 

 

 Name
Telephone
E-Mail
Topic
Descriptionบ้านของเล่น (จรัญฯ๑๓)

บ้านของเล่นคืออะไร article
เด็กๆจะได้อะไรที่บ้านของเล่น article
แบบประเมินออนไลน์คอร์สบ้านของเล่น
วันเรียนและวันหยุด บ้านของเล่น (จรัญฯ๑๓) ปี 2562 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนอนุบาลธีรานุรักษ์และเนอร์สเซอรี่ และ บ้านของเล่น (สาขาจรัญสนิทวงศ์ 13)
15/110 ม.11 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13  ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์: 02 410-4544 , 02 410-4572 , 02 865-7311 , 02 865-7312 โทรสาร:02 865-7313 
อีเมล์: info@teeranurakschool.com , baankonglen@teeranurakschool.com;
GPS Location: Latitude 13 ° 44' 21.3" N , Longtitude 100 ° 27' 17.0" E

เปิดให้เยี่ยมชมโรงเรียน ทุกวันพุธในสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เริ่มเวลา 9.00น. กรุณาโทรนัดหมายเพื่อลงชื่อล่วงหน้า